Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η κάλυψη ασφαλιστικών ταμείων είναι δυνατόν να καλύψει όλο το
χρηματικό ποσό για τις θεραπείες ή ένα μέρος αυτού. Η διαδικασία που θα
πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1. Θα πρέπει να πάρετε έγκριση για θεραπείες από κάποιο δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή νοσοκομείο)
2. Να σας εγκρίνει τις θεραπείες ο ελεγκτής ιατρός του ταμείου σας
3. Να ξεκινήσετε θεραπείες στο κέντρο μας και με την απόδειξη μας, την
βεβαίωση της έγκρισης και κάποια άλλα δικαιολογητικά να τα καταθέτετε
κάθε τέλος του μήνα στο τμήμα παροχών του ταμείου σας.
4. Το ασφαλιστικό σας ταμείο θα σας καταθέτει τα χρήματα που δικαιούστε για τις θεραπείες στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Επικοινωνήστε