Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να διαχειριστεί σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που επιβαρύνουν τη ψυχική του κατάσταση. Συγκεκριμένα η ψυχολογική υποστήριξη αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν:

  • Συναισθηματικού τύπου δυσκολίες
  • Δυσκολίες διαχείρισης οικογενειακών θεμάτων
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς
  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Διάφορα άλλα ψυχολογικά προβλήματα
Επικοινωνήστε