Φωνολογικές Διαταραχές

Φωνολογικές Διαταραχές​

Το παιδί μπορεί να είναι σε θέση να παράξει τους φθόγγους, αλλά όταν μιλάει συγχέει, παραλείπει ή αλλοιώνει τις συλλαβές ή τους φθόγγους των λέξεων και αυτό επηρεάζει την καταληπτότητα της ομιλίας του. Τέτοια παραδείγματα είναι:

  • Αντικατάσταση το φωνήματος «σ» με το φώνημα «θ» π.χ. σούπα-θούπα
  • Αντικατάσταση όλων των πίσω φωνημάτων με μπροστινά φωνήματα, π.χ. όλα τα «κ» τα παράγει ως «τ», κάνω-τάνω
  • Απλοποίηση ή απάλειψη φωνημάτων π.χ. σκούπα-κούπα, βάζω-άζω
  • Αντιμετάθεση ή αντιστροφή φωνημάτων ή συλλαβών σε λέξεις, π.χ. ξάδερφος-σκάδερφος,πακέτο-καπέτο

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε