Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους γονείς και να τους βοηθήσει να βρουν τρόπους για την αντιμετώπιση των συμπεριφορών των παιδιών τους που τους δυσκολεύουν. Η συμβουλευτική γονέων βοηθάει τους γονείς:

  • Να βάλουν όρια στα παιδιά τους
  • Να διαχειριστούν τις συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών τους
  • Να χειριστούν τη ζήλια ή τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια
  • Να διαχειριστούν ένα διαζύγιο, μια απώλεια, ένα θάνατο
  • Να βοηθήσουν το παιδί που δυσκολεύεται να κοινωνικοποιηθεί
  • Να βοηθήσουν το παιδί που έχει άγχος, φοβίες, κ.ά.
  • Να αντιμετωπίσουν την άσχημη συμπεριφορά του παιδιού
  • Να καταφέρουν ένα παιδί να κοιμάται στο κρεβάτι του
Επικοινωνήστε