Μέθοδοι για ενήλικες

Μέθοδοι για ενήλικες

  • ΜΑΚΑΤΟΝ (Πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας)
  • VOICECRAFT (Μέθοδος θεραπείας φωνής)
    LSVT (Θεραπεία φωνής για Parkinson)
  • Nευρομυϊκή περίδεση (KINESIO TAPING METHOD)
  • ORAL PLACEMENT THERAPY (OPT)
  • Μυολειτουργική θεραπεία
Επικοινωνήστε