Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αφορά παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στις κινητικές, γνωστικές/αντιληπτικές ή και ψυχοκινητικές δεξιότητες και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Συγκεκριμένα εργοθεραπεία χρειάζεται το παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

  • Αυτοεξυπηρέτηση (φαγητό, ένδυση-απόδυση, υγιεινή, τουαλέτα (αφαίρεση πάνας κ.λπ.)
  • Παιχνίδι (κινητικό, λεπτών χειρισμών, κατασκευαστικό, συμβολικό, με κανόνες κ.λπ.)
  • Αδρή Κίνηση (κινητικότητα, στάση, ισορροπία, μπάλα κ.λπ.)
  • Λεπτή Κίνηση (σύλληψη–χειρισμό αντικειμένων, χρήση εργαλείων κ.λπ.)
  • Δραστηριότητες προγραφής και γραφής
  • Αισθητηριακές Δεξιότητες
  • Γνωστικές Δεξιότητες
  • Οπτική Αντίληψη
Επικοινωνήστε