Εργαστήριο δημιουργικότητας & συναισθηματικής ανάπτυξης

Δημιουργικότητα και συναισθηματική ανάπτυξη

Άξονας της μεθόδου είναι το θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά ξεκινώντας από τα ενδιαφέροντα τους, εμπλέκονται σε φανταστικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας θεατρικούς ρόλους, γίνονται δέντρα, γίγαντες, βασιλιάδες,
ταξιδεύουν σε δάση, σε ωκεανούς, σε ποτάμια… Γίνονται δημιουργοί και θεατές, αυτοσχεδιάζουν σκηνές από κοινωνικά θέματα, ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις. Μπαίνουν σε δράση και δίνουν τη δική τους εκδοχή. Στόχος η καλλιέργεια των αισθήσεων, των δεξιοτήτων, η συναισθηματική αγωγή.

Tα εργαλεία της εικαστικής Θεραπείας, όπως η ζωγραφική και οι κατασκευές διευρύνουν το δίαυλο επικοινωνίας πέρα από το λεκτικό επίπεδο. Είναι μια εικαστική γλώσσα, η οποία αναπτύσσεται ταυτόχρονα με το παιδί και ένας χώρος μέσα στον οποία το παιδί δείχνει την ανάπτυξή του. Όταν τα παιδιά συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία, εξερευνούν τον κόσμο τους και επικοινωνούν την αντίδρασή τους σε αυτόν εικαστικά. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται η γνώση των «στοιχείων» της εικαστικής γλώσσας (εργαλείων-μέσων και διεργασιών), η ικανότητα της οργάνωσής τους για την παραγωγή κάποιου έργου και ο κατάλληλος χώρος μέσα στον οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και με ασφάλεια. Αυτές τις συνθήκες διασφαλίζει η ζωγραφική. Θεωρείται το βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης ασχέτως αν έπεται συνέχεια σε αυτή τη μορφή της τέχνης ή σε οποιαδήποτε άλλη, στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Συνοψίζοντας η δημιουργική απασχόληση με την τέχνη του θεάτρου, την παιγνιοθεραπεία και τα εικαστικά διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων, την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων και την ενίσχυση
της αυτοπεποίθησης. Επιτρέπει στο παιδί να διαχειριστεί καλύτερα τη συμπεριφορά του και να αποκτήσει συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη.

Μέσα από τη διαθεματικότητα και τη διάδραση να αναπτυχθεί η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος της έκφρασης, της αυτοαντίληψης και της καταγραφής θετικών μηνυμάτων στη μνήμη. Εξίσου σημαντική είναι η ομαλή κοινωνική προσαρμογή και η επικοινωνία της αληθινής ουσιαστικής γνώσης, που θα οδηγήσει στην μεταγνώση και θα μετασχηματιστεί σε ακτίνα φωτεινής εσωτερικής δύναμης στη σύγχρονη και απαιτητική ζωή. Τα παιδιά έτσι περνούν από ένα σύγχρονο βιωματικό «σχολείο» ζωής, τέχνης, προσφοράς και αγάπης και μέσα από την καλλιέργεια της επικοινωνίας και της συναισθηματικής αγωγής συνθέτουν μια δυνατή ψυχοδιανοητική προσωπικότητα.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε