Εικαστική Παρέμβαση

Εικαστική Παρέμβαση​

Η θεραπεία μέσω των εικαστικών τεχνών, γνωστή ως Art Therapy, αξιοποιεί τη θεραπευτική δύναμη της εικαστικής δημιουργικής πράξης και ενθαρρύνει τα παιδιά, μέσα από την καθοδήγηση του ειδικού, να εκφραστούν σε ένα καινούργιο πεδίο ύπαρξης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με αυξημένες συναισθηματικές ανάγκες, αλλά και γενικότερα σε όλα τα παιδιά. Στις ομάδες δημιουργείται ποιοτικός και διευρυμένος χώρος για αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα και επικοινωνία.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Άξονας αυτής της μεθόδου είναι η εικαστική θεραπευτική παρέμβαση. Η διαδικασία των παρεμβάσεων είναι δομημένη σε τέσσερα σκέλη: Καλωσόρισμα και αρχική συζήτηση (10΄), εικαστική διαδικασία και παιχνίδι (40΄), λεκτική επεξεργασία του έργου (5΄), κλείσιμο της συνάντησης-τελετουργικό αποχαιρετισμού (5΄). Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί στο πως κατανέμονται οι διεργασίες στη διαδικασία, καθώς σχετίζονται με τις ανάγκες που παρουσιάζει κάθε φορά το παιδί ή η ομάδα.

Η εικαστική θεραπευτική παρέμβαση είναι προσανατολισμένη στη δράση, βασίζεται στην εμπειρία με έναν δυναμικό τρόπο, που ζητά από το παιδί να συμμετέχει στην ομάδα, μέσα από τη δημιουργία τέχνης. Όταν τα παιδιά συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία, εξερευνούν τον κόσμο και επικοινωνούν την αντίδρασή τους
εικαστικά. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται η γνώση των «στοιχείων» της εικαστικής γλώσσας (εργαλείων – μέσων και διεργασιών), την οποία παρέχει ο θεραπευτής. Η ικανότητα της οργάνωσής για την παραγωγή κάποιου έργου και ο διευρυμένος χώρος που δίνεται στο παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και με
ασφάλεια, ανοίγοντας νέους δρόμους επικοινωνίας.

Ουσιαστικά, η εικαστική θεραπευτική παρέμβαση αξιοποιεί την δημιουργική διαδικασία και το δημιούργημα ως μέσο έκφρασης και προβολής, προάγει δε μία μέθοδο συμβολικής επικοινωνίας μεταξύ του παιδιού και του ειδικού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία μου βασίζεται στην φαινομενολογική προσέγγιση, που εστιάζει στην περιγραφή των εικαστικών χαρακτηριστικών και στο συναίσθημα του δημιουργού στο εδώ και τώρα. Σύμφωνα με το φαινομενολογικό κοίταγμα το άτομο έρχεται σε επαφή με την καλλιτεχνική του έκφραση με πιο ακριβή τρόπο. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί μέσα από την αλληλεπίδραση του παιδιού με τον εξωτερικό κόσμο, έχοντας στο επίκεντρο την καλλιτεχνική διαδικασία.

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από τη διάδραση και την καλλιτεχνική έκφραση τα παιδιά να διασκεδάσουν, διευρύνουν τη φαντασία τους, αφυπνίσουν την συμβολική γλώσσα, εξελίξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες, αξιοποιούν τη θεραπευτική δύναμη της εικαστικής πράξης που εξυψώνει την έννοια της δημιουργίας και της προσφοράς ως δυναμικό πεδίο ίασης και αυτοπραγμάτωσης. Τα παιδιά να περνούν από μια σύγχρονη βιωματική δραστηριότητα ζωής, τέχνης, προσφοράς, αγάπης και μέσα από την καλλιέργεια της επικοινωνίας και της συναισθηματικής αγωγής να απολαμβάνουν – να εξερευνούν τον αισθητηριακό κόσμο και να βιώνουν θετικές αλλαγές, όσον αφορά στον προσδιορισμό του εαυτού, αλλά και την ανεξάρτητη λειτουργία.

 

Στο κέντρο μας διαθέτουμε την κατάλληλη εξειδίκευση και τις απαραίτητες υποδομές για να βοηθήσουμε τα παιδιά που χρειάζονται παιγνιοθεραπεία.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε