Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση και δυσκολία κατάκτησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων: ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής/ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών.

Συγκεκριμένα, ειδική διαπαιδαγώγηση χρειάζεται το παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

 1. Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, στις οποίες το παιδί κατακτά τις μαθησιακές δεξιότητες με πιο αργό ρυθμό από τον φυσιολογικό.
 1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως:

Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες;

 • Διαβάζει πολύ αργά λέξεις, πρόταση ή κείμενο
 • Αγνοεί τα σημεία στίξης μέσα στο κείμενο
 • Διαβάζει λάθος τις λέξεις χωρίς να το αντιλαμβάνεται ακόμη και όταν αυτές επαναλαμβάνονται μέσα στο κείμενο
 • Παραλείπει, αντικαθιστά, αντιστρέφει και αντιμεταθέτει συλλαβές και λέξεις σε μια πρόταση
 • Δε χρωματίζει σωστά τη φωνή του ανάλογα με το ύφος του κειμένου
 • Είναι κακογράφος
 • Διαβάζει πολλή ώρα, έχει αργό ρυθμό
 • Δυσκολεύεται να εντοπίσει τις σημαντικές πληροφορίες μέσα στο κείμενο
 • Έχει φτωχή κατανόηση του κειμένου που διαβάζει
 • Δεν μπορεί να αποδώσει προφορικά ή γραπτά την κεντρική ιδέα του κειμένου
 • Δε μπορεί να συνδέσει τη νέα γνώση με ήδη υπάρχουσα
 • Αδυνατεί να συνδέσει και να οργανώσει τις πληροφορίες του κειμένου
 • Δυσκολεύεται ιδιαίτερα στις ποσοτικές έννοιες, στις αριθμητικές πράξεις και στην επίλυση προβλήματος

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέσο ή και ανώτερο νοητικό επίπεδο και σε καμιά περίπτωση δεν παρουσιάζουν νοητική αναπηρία. Δυσκολεύονται στα σχολικά μαθήματα και βιώνουν τη σχολική αποτυχία.

Επιπλέον υπάρχουν και οι δευτερογενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση των Μαθησιακών Δυσκολιών και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες δυσκολίες μάθησης.

Τα Προβλήματα μάθησης μπορεί να οφείλονται σε ποικίλα αίτια, όπως:

 • Νοητική υστέρηση
 • Βιολογική ανωριμότητα
 • Αισθητηριακές βλάβες
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Ελλιπής σχολική φοίτηση
 • Ανεπαρκής διδασκαλία
 • Διγλωσσία
 • Φτωχό κοινωνικό περιβάλλον
 • Συνδυασμός προβλημάτων

Η οικογένεια και το σπίτι αποτελούν σημαντικά περιβάλλοντα στα οποία ζει και αναπτύσσεται το παιδί και μπορούν να επηρεάσουν την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισής των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Δε σχετίζονται, ούτε με το φύλο, αλλά ούτε με την καταγωγή και την ιθαγένεια του παιδιού. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν άμεσα για να γίνει σωστή και εξατομικευμένη παρέμβαση. Το πιο σημαντικό είναι να λαμβάνουν αγάπη, αποδοχή και κατανόηση από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και σίγουρα όχι κριτική, αρνητικό κλίμα και σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές.

Στο κέντρο μας, μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται μετά από αξιολόγηση του παιδιού, παρέχεται παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή του και την καλύτερη ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε