Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση και δυσκολία κατάκτησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων: ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής/ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών. Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 1. Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες

Το παιδί κατακτά τις μαθησιακές δεξιότητες με πιο αργό ρυθμό από τον φυσιολογικό.

 1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής:

 • Δυσλεξία
 • Δυσγραφία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαριθμησία

Επιπλέον υπάρχουν και οι δευτερογενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση των Μαθησιακών Δυσκολιών και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες δυσκολίες μάθησης.

Τα Προβλήματα μάθησης μπορεί να οφείλονται σε ποικίλα αίτια, όπως:

 • Νοητική υστέρηση
 • Βιολογική ανωριμότητα
 • Αισθητηριακές βλάβες
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Ελλιπής σχολική φοίτηση
 • Ανεπαρκής διδασκαλία
 • Διγλωσσία
 • Φτωχό κοινωνικό περιβάλλον
 • Συνδυασμός προβλημάτων

Στο Κέντρο μας, μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται μετά από αξιολόγηση του παιδιού, παρέχεται παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή του και την καλύτερη ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα.

Επικοινωνήστε