Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές

Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές​

Διαταραχή κατανόησης του λόγου

Το παιδί δυσκολεύεται συνήθως να εκτελέσει σύνθετες οδηγίες, να κατανοήσει και να παρακολουθήσει σύνθετες ιστορίες στην προσχολική ηλικία.

Δυσκολεύεται επίσης στην κατανόηση των σημασιών των λέξεων και στην επεξεργασία εννοιών χώρου, χρόνου, ποσότητας κ.λπ. Συχνά δεν έχει κατακτήσει γραμματικές ή συντακτικές δομές του λόγου ανάλογα με την ηλικία του και μπορεί να δυσκολεύεται, π.χ. με τους χρόνους των ρημάτων, την παθητική φωνή, τις προθέσεις.

Όταν εμμένουν οι δυσκολίες αυτές επηρεάζεται η κατανόηση του μεταφορικού λόγου και του νοήματος προφορικού και αργότερα γραπτού κειμένου.

Διαταραχή έκφρασης του λόγου

Το παιδί δεν έχει το κατάλληλο λεξιλόγιο για την ηλικία του ή/και δεν ακολουθεί τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της γλώσσας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος του να είναι ελλιπώς οργανωμένος και φτωχός σε δομή και σε περιεχόμενο και δεν μπορεί να περιγράψει ή να αφηγηθεί απλά γεγονότα ή ιστορίες με αντίκτυπο στη μαθησιακή του επίδοση.

 

Στο κέντρο μας διαθέτουμε την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία, καθώς και πλούσιο υλικό για να βοηθήσουμε τα παιδιά που χρειάζονται λογοθεραπεία.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε