Δυσλεξία

Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι φανερή όταν υπάρχει δυσκολία στην ανάγνωση ή στην ορθογραφία λέξεων και εντοπίζεται στην εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης.

Το πρόβλημα επιμένει ανεξάρτητα από τις μαθησιακές ευκαιρίες που δίνονται στο κάθε παιδί, παρουσιάζοντας ελλείμματα στη φωνολογική ενημερότητα, στην αναγνωστική ευχέρεια και στην κατανόηση.

Τα άτομα που έχουν δυσλεξία βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο μαθησιακής επίδοσης από ένα μη δυσλεξικό μαθητή  και συνήθως βιώνουν τη σχολική αποτυχία. Συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δυσκολίες, ενώ το νοητικό τους επίπεδο είναι φυσιολογικό.

Πάνω από όλα όμως ένας δυσλεξικός μαθητής χρειάζεται την κατανόηση, την αγάπη και τη συμπαράσταση από όλους για να μπορεί να προχωρήσει και εξελιχθεί. Τα δυσλεξικά παιδιά είναι μαθητές όπως όλοι οι υπόλοιποι και μπορούν να εξελίσσονται μέσα από τις καθημερινές προκλήσεις του σχολικού και κοινωνικού πλαισίου. Επίσης σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι θα βιώσουν ακαδημαϊκή αποτυχία.

Κάθε δυσλεξικός μαθητής παρουσιάζει διαφορετικά συμπτώματα, με διαφορετική ένταση και συχνότητα και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης. Υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας που εφαρμόζονται στο κέντρο μας.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε