Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων είναι μια διαδικασία που έχει ως σκοπό να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα στάσεις και αντιλήψεις που το δυσκολεύουν. Πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας που ενθαρρύνει την εύρεση λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις. Τα άτομα χρειάζονται συνήθως ψυχοθεραπεία όταν αντιμετωπίζουν:

·      Αγχώδεις διαταραχές (φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού)

·      Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

·      Χαμηλή αυτοεκτίμηση

·      Πένθος, απώλεια αγαπημένων προσώπων

·      Προβλήματα σχέσεων

·      Δυσκολίες προσαρμογής και αντιμετώπισης αλλαγών

·      Διαταραχές του συναισθήματος

·      Άλλα ψυχολογικά προβλήματα