Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης. Λογοθεραπεία χρειάζεται κάποιος που παρουσιάζει:

φωνολογικές διαταραχές

διαταραχές στην άρθρωση

διαταραχές στη ροή του λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία)

ειδική γλωσσική διαταραχή

καθυστέρηση στο λόγο

αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

δυσκολίες στη μάσηση και στην κατάποση

δυσκολία στην επικοινωνία

δυσκολία στον εκφραστικό λόγο

δυσκολία στη νοητική επεξεργασία μιας πληροφορίας

λεκτική δυσπραξία