Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αφορά παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στις κινητικές, γνωστικές/αντιληπτικές ή και ψυχοκινητικές δεξιότητες και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Συγκεκριμένα εργοθεραπεία χρειάζεται το παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

  • αδρή και λεπτή κίνηση
  • οπτικοκινητικό συντονισμό
  • γραφοκινητικό τομέα
  • συγκέντρωση προσοχής / υπερκινητικότητα
  • ισορροπία
  • αυτοεξυπηρέτηση
  • γνωστικό και αντιληπτικό τομέα
  • αισθητηριακές δυσκολίες