Είναι η δυσκολία στη γραφή, τόσο σε επίπεδο πρότασης, όσο και σε επίπεδο σύνταξης γραπτής παραγράφου. Πρόκειται για μια επίμονη και ασυνήθιστη δυσκολία στην θεματική και καταληκτική ορθογραφία καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σημάδια που θα σας φέρουν στον Ειδικό:

 • Καθρεφτική γραφή (3 αντί ε)
 • Παραλείψεις γραμμάτων ή συλλαβών (ραβί αντί ραβδί)
 • Αντιμεταθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών (κοστίδα αντί κοτσίδα)
 • Αντικαταστάσεις γραμμάτων ή συλλαβών (βάθω αντί βάφω)
 • Προσθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών (καλαπασμός αντί καλπασμός)
 • Επαναλήψεις γραμμάτων ή συλλαβών (τόοπι αντί τόπι)
 • Πολλά ορθογραφικά λάθη καταληκτικά (μαθητίς αντί μαθητής) ή και θεματικά (ντίνω αντί ντύνω).
 • Απουσία σημείων στίξης
 • Λανθασμένη χρήση κεφαλαίων – μικρών
 • Σύγχυση γραμμάτων – αριθμών
 • Συντακτικά λάθη

Κακή οργάνωση και δομή κειμένου