Είναι η δυσκολία στη γραφή. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή σχηματίζουν γράμματα με λάθος μέγεθος ή κατεύθυνση ή γράφουν λανθασμένες λέξεις με ορθογραφικά λάθη. Συνήθως συνυπάρχουν και άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Σημάδια που θα σας φέρουν στον Ειδικό:

  • Ασκείται πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή πίεση στο μολύβι
  • Το γράψιμο είναι πολύ αργό
  • Τα γράμματα δεν βρίσκονται πάνω στη γραμμή
  • Τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα
  • Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ανομοιογενή
  • Οι γραμμές μπορεί να συγκλίνουν
  • Κάποια γράμματα δεν σχηματίζονται ολοκληρωμένα
  • Το γράψιμο δεν κινείται οριζόντια, αλλά κλίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω
  • Το μέγεθος των γραμμάτων δεν είναι σταθερό
  • Κάποια γράμματα δεν σχηματίζονται ολοκληρωμένα