Είναι η δυσκολία στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, παρ’ ότι το παιδί δεν έχει νοητική υστέρηση ή κάποιο σύνδρομο. Σημάδια που θα σας φέρουν στον Ειδικό:

·      Δυσκολίες στην τέλεση απλών μαθηματικών πράξεων καθώς και στην αντίληψη ποσοτήτων και μεγεθών

·      Δυσκολίες προσανατολισμού στο χώρο (δεξιά, αριστερά)

·      Μνήμη μικρής διάρκειας σε πρόσφατα διδαγμένες μαθηματικές έννοιες (π.χ. προπαίδεια)

·      Αδυναμία συγκράτησης πρόσφατων μαθηματικών θεμάτων και εννοιών

·      Αδυναμία προσανατολισμού στα «αριθμητικά διαστήματα» (π.χ. 1-1000)

·      Έντονη και αδικαιολόγητη δυσκολία στην εκμάθηση των τεσσάρων βασικών πράξεων και κυρίως στην αφαίρεση και τη διαίρεση

·      Δυσκολία στην επιλογή των απαραίτητων πράξεων για την επίλυση προβλημάτων