Αρχική

Το Κέντρο μας «Μάθηση και Ομιλία» είναι ένα σύγχρονο Κέντρο πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης παιδιών, εφήβων και οικογένειας. Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο. Το θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού διαμορφώνεται ύστερα από στενή συνεργασία των μελών της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου μας. Επίσης συνεργαζόμαστε με παιδονευρολόγους, παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτικούς και φυσικά την οικογένεια κάθε παιδιού.

Στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας, μαθησιακών δυσκολιών, επικοινωνίας, προσοχής, συμπεριφοράς, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων, κοινωνικών και συναισθηματικών διαταραχών καθώς και να βοηθήσει την οικογένεια να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυσκολίες του παιδιού.

Ακόμη στο Κέντρο μας με καίρια διάγνωση και σωστή θεραπευτική παρέμβαση βοηθάμε και τον ενήλικα που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία, το λόγο ή και τη ψυχική υγεία.

Read More

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αφορά παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στις κινητικές, γνωστικές/αντιληπτικές ή και ψυχοκινητικές δεξιότητες και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Συγκεκριμένα εργοθεραπεία χρειάζεται το παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

 • αδρή και λεπτή κίνηση
 • οπτικοκινητικό συντονισμό
 • γραφοκινητικό τομέα
 • συγκέντρωση προσοχής / υπερκινητικότητα
 • ισορροπία
 • αυτοεξυπηρέτηση
 • γνωστικό και αντιληπτικό τομέα
 • αισθητηριακές δυσκολίες

 

Read More

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση και δυσκολία κατάκτησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων: ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής/ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών. Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 1. Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες

Το παιδί κατακτά τις μαθησιακές δεξιότητες με πιο αργό ρυθμό από τον φυσιολογικό.

 1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής:

Επιπλέον υπάρχουν και οι δευτερογενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση των Μαθησιακών Δυσκολιών και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες δυσκολίες μάθησης.

Τα Προβλήματα μάθησης μπορεί να οφείλονται σε ποικίλα αίτια, όπως:

 • Νοητική υστέρηση
 • Βιολογική ανωριμότητα
 • Αισθητηριακές βλάβες
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Ελλιπής σχολική φοίτηση
 • Ανεπαρκής διδασκαλία
 • Διγλωσσία
 • Φτωχό κοινωνικό περιβάλλον
 • Συνδυασμός προβλημάτων

Στο Κέντρο μας, μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται μετά από αξιολόγηση του παιδιού, παρέχεται παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή του και την καλύτερη ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα.

Read More